Stichting

Open Water Wedstrijd

De Binnenmaas

Laatste Nieuws

2024

Update 7 April 2024
Beste Sporter, vrijwilliger & official,
Vandaag een update voor OWW De Binnenmaas 2024.
Helaas niet de gewenste update: Afgelopen week is besloten om onze wedstrijd in 2024 niet te houden en dus de 45e editie met een jaar uit te stellen.
Reden voor dit besluit is dat een van onze hoofdorganisatoren nog steeds bezig is met herstel, gecombineerd met een recente terugval. Daar waar we gas wilden geven en een mooi evenement neer wilden gaan zetten, is het nu van belang dat we rust bewaren en geen vreemde bokkesprongen maken.
Ook al is dit ook voor ons een grote tegenvaller, willen we graag melden dat deze hobbels ons alleen maar sterker maken. Het Open Water zit in ons bloed! Dus volgende agendapunten: herstel, datum plannen & hernieuwde plannen maken.
Wij wensen u allemaal een super zomer toe en hopen u te zien bij een van de andere Open Water wedstrijden. Sportieve groeten!
Floris, Vincent, Marco en Marco Organisatie OWW De Binnenmaas

Over ons

Stichting OWW De Binnenmaas (OWW staat voor Open Water Wedstrijd)

Onze stichting heeft als hoofddoel het organiseren van een jaarlijkse zwem wedstrijd in de Binnenmaas, vanaf recreatieoord de Binnenmaas. Naast dit hoofddoel, wordt er ook aandacht en moeite besteed aan het trainen voor en promoten van zwemmen in buiten water. Zelfs nevenactiviteiten in overdekte zwembaden kunnen hieronder vallen.
Concreet zijn wij het meest zichtbaar vanaf eind april tot eind september. Zodra het weer het toestaat en de watertemperatuur voldoende is, wordt er begonnen met trainen in het buitenwater.

Maandagavond trainingen (19.00)

Officieel gezien, is het woord “training” misschien niet correct. Op maandag verzamelen we met een wisselende groep, en gaan om 19.00 te water. Er is geen verplicht programma, er is geen verplichtte afstand. Zie dit als de makkelijkste stap, om eens mee te zwemmen.
Wat is er dan wel: een punt om er samen in te gaan, minstens met zijn 2-en te zwemmen en elkaar in de gaten te houden. Dit is te allen tijde, veiliger dan alleen zwemmen.
Bij deze groep, zitten meerdere wedstrijdsporters, met meerdere jaren open water ervaring. Hierdoor kan tijdens een korte rustpauze, tips en adviezen worden gegeven.
Afstanden waar aan gedacht kan worden: 1000 mtr tot 2600 mtr. Ook jongeren kunnen meedoen, eventueel wordt hiervoor een kortere afstand gezwommen.
Deelname is altijd op eigen risico. Lees ook eens de adviezen ”Wat is handig om mee te nemen”

Woensdagavond trainingen (19.30)

Aan het begin van het seizoen worden 8 woensdagen gepland, voor een training in samen werking met TVHW. Hiervoor wordt een baan uitgezet in de Binnenmaas, met bv. 3 boeien. 10 minuten voor aanvang, wordt er een briefing gegeven over de baan, en de specifieke doelstelling.
Naast de punten van de doelstelling, kan er ook simpelweg meters worden gemaakt, tot 20.30. Tijdens deze training, wordt er vanuit een bootje extra tips gegeven, alsook veiligheid.
Deelname is altijd op eigen risico. Deelname is gratis voor leden van TVHW. Bent u geen lid van de TVHW, dan kunt u alsnog meedoen, kosten per keer 2 euro.


Reglement

Duur woord om te zeggen: wat mag wel en wat mag niet.
Veel delen van onze Open Water Wedstrijd vallen onder de KNZB vlag. De KNZB heeft voor open water wedstrijden hun eigen regelgeving beschikbaar. Deze kunt u vinden op:
Reglementen KNZB

Indien u niet mee wilt doen voor de puntentelling van de KNZB, kan er in mate worden afgeweken van de regelgeving. Let wel, u krijgt dan geen tijd genoteerd. Voor specifiek vragen, neem alstublieft contact met ons op Voor de prestatietochten en de estafette, zijn de bovenstaande reglementen niet van toepassing, echter er zal wel aan minimale veiligheidscriteria moeten worden voldaan. Deelname aan wedstrijdafstand dan wel prestatietocht is te allen tijde op eigen risico. Zwemmen in open water brengt altijd een zeker risico met zich mee. Als u zich inschrijft, bevestigt u dat u minstens over toereikende diploma’s beschikt en voldoende getraind ben voor de ingeschreven afstanden.

De wedstrijdafstanden staan ook open voor niet knzb leden:

 • Nederlandse Triathlon Bond (NTB)

  NTB-leden die in het bezit zijn van een zogenaamde Atletenlicentie kunnen onder dezelfde voorwaarden als KNZB-leden die in het bezit zijn van een startvergunning inschrijven voor Open Waterwedstrijden. Zij kunnen zonder bijkomende kosten via het NTB-bondsbureau de hiervoor benodigde startvergunning aanvragen. NTB-leden die geen Atletenlicentie bezitten (maar wel een basislidmaatschap of aspirantlidmaatschap) kunnen meedoen aan Open Waterwedstrijden na aanschaf van een dagstartvergunning. Aanvragen van een (dag)startvergunning gaat via het NTB-bondsbureau. Meer info op NOWW.

 • Ongebonden zwemsporters

  Letterlijk iedere zwemsporter mag tegenwoordig inschrijven voor de KNZB evenementen. Meer informatie kunt u terug vinden op Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)

 • Gehandicapten

  In goed overleg kunnen we met u bepalen of deelname op onze wedstrijd locatie mogelijk is. Uit voorgaande jaren is gebleken dat de locatie grotendeeld rolstoel toegankelijk is.


Sponsors

Hoofdsponsor Bouwservice Floris den Hartogh

Video's

Contact

 • Stichting OWW De Binnenmaas zijn:
 • Marco van Antwerpen
 • Floris den Hartogh
 • Marco Adriaens
 • Vincent Hoek